Общи условия

"Термокс" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: София 1303, ул. Камен Андреев 24, ЕИК: 131065214, ДДС Номер: BG131065214

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на Термокс ЕООД (adax.bg) вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.

Собственост над съдържанието

Съдържанието на уебсайта изразено в текст и изображения е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на Термокс ЕООД, е изрично забранено.

Използване на Уебсайта

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на Термокс ЕООД;

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на Електронен магазин bergbg.com, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма;

Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на Термокс ЕООД

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Термокс ЕООД при ползване от него на Виртуален магазин, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Термокс ЕООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Термокс ЕООД.
Термокс ЕООД изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на bergbg.com, след като извърши процеса на регистрация.
В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, Термокс ЕООД се задължава да изпрати нови такива на електронен адрес, лично посочен от Потребителя.
Термокс ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

Цени

Термокс ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена в уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на Виртуален магазин, Термокс ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Доставка

Всички уреди ADAX, поръчани през официалният сайт на вносителя www.adax.bg, подлежат на безплатна доставка и ще бъде на адрес в срок от 2-4 работни дни*.
*Безплатната доставка и сроковете важат само за територията на република България.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Термокс ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

Термокс ЕООД си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка.

Плащане на закупени стоки и услуги

Уебсайта предлага възможност за избор за плащане на поръчаната стока чрез:

  • Наложен платеж - в брой при доставка
  • Кредитна/дебитна карта

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Термокс ЕООД или на неговият представител извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка.

Условия на плащане с карта
  • Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.
  • Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.

Отказ от закупена стока

Поръчаната стока не подлежи на връщане, ако вече е напуснала склада на Термокс ЕООД. Поръчки, които не са напуснали склада могат да бъдат анулирани чрез мейл или телефонно обаждане.
При констатация на несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, Термокс ЕООД възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката, която трябва да е в ненарушен търговски вид, и оригинална опаковката.
При констатация на дефектна стока, Термокс ООД се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Термокс ЕООД.
При отказ от покупката съгласно чл.55 от ЗЗП, Термокс ЕООД възстановява депозираната за стоката от потребителя сума до 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор и в случай, че стоката е върната в склада на Термокс ЕООД. Стоката следва да бъде в търговски вид и ненарушена, оригинална опаковка. Транспортните разходи са за сметка на Потребителя.

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

Други

Термокс ЕООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
Термокс ЕООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
Термокс ЕООД управлява този Сайт от Логистичният си център в София. Термокс ЕООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Термокс ЕООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Отговорност

Термокс ЕООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки, и че достъпът до нея е непрекъсваем.
Термокс ЕООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
Термокс ЕООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на нейния уебсайт, и не носи отговорност за такова съдържание. Термокс ЕООД може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
Термокс ЕООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.
Термокс ЕООД не носи отговорност за каквито и да е загуби - преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.

Политика за осигуряване на защита на данните

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

  • Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
  • Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
  • В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от Термокс ЕООД. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Термокс ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Координатите на Термокс ЕООД са следните:

гр. София
ПК 1303,  ул.Камен Андреев 24, ет. 2.

Плащане

Наложен платеж или с карта

Отопление номер едно в Скандинавия

Norway

Получете професионална оферта от експерт

Ще ви помогнем да изберете точното отопление за вас

Повече